Konserni

R. Ruth -konserni

R. Ruth Oy -konsernin emoyhtiö R. Ruth Oy on Robert Ruthin jälkeläisten omistama sukuyritys. R. Ruth Oy on yli 140-vuotisen historiansa aikana pyrkinyt aina joustavasti sopeutumaan ajan henkeen säilyttäen kuitenkin perinteistä nousevat arvot yritystoiminnassaan. Tämä ”ruthilaisuus” ilmentyy muun muassa tekemisen laatuna ja vastuullisuutena.

Nykyisin emoyhtiö toimii lähinnä holding-yhtiönä, joka harjoittaa oman liiketoiminnan lisäksi
myös laajaa liiketoimintaa omistamiensa konserniyritysten kautta. Konserni toimii autokauppa-, kahvila-, ravintola-, hotelli ja kiinteistöliiketoiminnoissa. Konsernin liikevaihto on yli 82 M€ ja se työllistää yli 200 henkilöä neljällä eri paikkakunnalla Suomessa.

Omistamiensa yritysten kautta R. Ruth Oy harjoittaa tällä hetkellä autokauppaliiketoimintaa Jyväskylässä, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Lisäksi R. Ruth Oy omistaa kolme ravintolayritystä Helsingissä, hotelliyrityksen Jyväskylässä ja yhtiö on aktiivisesti mukana myös sijoitustoiminnassa.